Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w Choszcznie

ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA

 

Sanktuarium pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie jest obok Kołbacza i Bierzwnika, trzecim z obiektów wchodzących w skład Szlaku Cystersów w Polsce.

W miejscu kościoła wybudowanego w I poł. XIV w. stała w XIII wieku romańska, kamienna świątynia, wzniesiona, zaraz po otrzymaniu tegoż obszaru w 1232-1233 roku od księcia Władysława Odonica, przez cystersów kołbackich.

W 1269 roku mnisi i konwersi z tego folwarku zostali wypędzeni przez margrabiów brandenburskich – lokacja kościoła i elementy granitowe pozostają śladem ich obecności na ziemi choszczeńskiej i decydują o przynależności obiektu do szlaku. We wnęce południowej ściany prezbiterium można zobaczyć średniowieczną ceramiczną płaskorzeźbę – Drzewo Jessego, obrazujące genealogię Chrystusa – jest to obiekt dziedzictwa kulturowego wyróżniający się w skali europejskiej, ze względu na formę płaskorzeźby (w Polsce w formie rzeźbiarskiej – jako pełna rzeźba występuje w ołtarzu Wita Stwosza w Krakowie).

Posługę duszpasterską w parafii pełnią:
Ks. Dziekan prob. kan. mgr Grzegorz Suchomski
Ks. Rezydent Andrzej Fryc
Ks. Wik. mgr Piotr Szymczak
Ks. Wik. mgr Adam Pałys
proboszcz

 
Rachunek bankowy parafii do wpłat na renowację kościoła prowadzony jest przez

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Choszcznie

Nr rachunku: 08 8359 0005 0000 3072 2004 0102