Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Panie, przymnóż nam wiary.” (Łk 17, 5)

Niech Jezus Chrystus, który żyje, bo zmartwychwstał,

choć wcześniej był ukrzyżowany za nasze grzechy,

otwiera nam wciąż oczy wiary,

abyśmy umieli dostrzegać Jego obecność i Miłość,

także w tym trudnym czasie zwracając się ku Niemu

całym sercem i z głębokim zaufaniem.

To On jest Panem życia i śmierci jako zmartwychwstały Bóg,

niech więc chroni nasze dusze i ciała od wszystkiego co złe

 oraz ożywia nas duchowo umacniając w nas miłość, wiarę i nadzieję,

abyśmy mogli żyć w zdrowiu i wszelkiej pomyślności

a także jedności z Nim oraz innymi ludźmi wspierając się wzajemnie.

Niech nasz Bóg i Pan, który prawdziwie Zmartwychwstał

rozjaśnia mocą Ducha Świętego naszą trudną codzienność życia,

a Maryja matka Jezusa i nasza oraz Królowa Polski

niech prowadzi nas bezpiecznie przez to życie wciąż ku Bogu.

 

ks. kan. Grzegorz Suchomski

proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Choszcznie

wraz z ks. współpracownikami

 

Choszczno, Wielkanoc A.D. 2021

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w Choszcznie

ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA

 

Sanktuarium pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie jest obok Kołbacza i Bierzwnika, trzecim z obiektów wchodzących w skład Szlaku Cystersów w Polsce.

W miejscu kościoła wybudowanego w I poł. XIV w. stała w XIII wieku romańska, kamienna świątynia, wzniesiona, zaraz po otrzymaniu tegoż obszaru w 1232-1233 roku od księcia Władysława Odonica, przez cystersów kołbackich.

W 1269 roku mnisi i konwersi z tego folwarku zostali wypędzeni przez margrabiów brandenburskich – lokacja kościoła i elementy granitowe pozostają śladem ich obecności na ziemi choszczeńskiej i decydują o przynależności obiektu do szlaku. We wnęce południowej ściany prezbiterium można zobaczyć średniowieczną ceramiczną płaskorzeźbę – Drzewo Jessego, obrazujące genealogię Chrystusa – jest to obiekt dziedzictwa kulturowego wyróżniający się w skali europejskiej, ze względu na formę płaskorzeźby (w Polsce w formie rzeźbiarskiej – jako pełna rzeźba występuje w ołtarzu Wita Stwosza w Krakowie).

Posługę duszpasterską w parafii pełnią:
Ks. Dziekan prob. kan. mgr Grzegorz Suchomski
Ks. Rezydent Andrzej Fryc
Ks. Wik. mgr Piotr Szymczak
Ks. Wik. mgr Adam Pałys
proboszcz

 
Rachunek bankowy parafii do wpłat na renowację kościoła prowadzony jest przez

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Choszcznie

Nr rachunku: 08 8359 0005 0000 3072 2004 0102