Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Panie, przymnóż nam wiary.” (Łk 17, 5)

 

Niech Jezus Chrystus, który żyje, bo zmartwychwstał,

choć wcześniej był ukrzyżowany za nasze grzechy,

otwiera nam wciąż oczy wiary, abyśmy umieli dostrzegać

Jego obecność i Miłość, także w tym trudnym czasie

 i zwracali się ku Niemu całym swoim sercem i z głębokim zaufaniem.

On jest Panem życia i śmierci jako zmartwychwstały Bóg,

niech więc chroni nasze dusze i ciała od wszelkiego zła.

 Niechaj też ożywia nas duchowo umacniając w nas dar swojej miłość,

byśmy trwali w jedności z Nim oraz naszymi braćmi i siostrami,

zwłaszcza będącymi w potrzebie, a teraz szczególnie

przybywającymi z Ukrainy, wspierając ich duchowo i materialnie.

Niech nasz Bóg i Pan, który żyje, bo prawdziwie Zmartwychwstał,

rozjaśnia swą mocą naszą trudną codzienność życia dając nadzieję i pokój,

byśmy mogli żyć i rozwijać się w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności,

               a Maryja niech prowadzi nas bezpiecznie przez to życie wciąż ku Bogu.             

 

                                          

 

                                                                  ks. kan. Grzegorz Suchomski

                                                                             proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP

                                                                w Choszcznie

                                                              wraz z ks. współpracownikami

                                                                        

Choszczno, Wielkanoc A.D. 2022

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w Choszcznie

ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA

 

Sanktuarium pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie jest obok Kołbacza i Bierzwnika, trzecim z obiektów wchodzących w skład Szlaku Cystersów w Polsce.

W miejscu kościoła wybudowanego w I poł. XIV w. stała w XIII wieku romańska, kamienna świątynia, wzniesiona, zaraz po otrzymaniu tegoż obszaru w 1232-1233 roku od księcia Władysława Odonica, przez cystersów kołbackich.

W 1269 roku mnisi i konwersi z tego folwarku zostali wypędzeni przez margrabiów brandenburskich – lokacja kościoła i elementy granitowe pozostają śladem ich obecności na ziemi choszczeńskiej i decydują o przynależności obiektu do szlaku. We wnęce południowej ściany prezbiterium można zobaczyć średniowieczną ceramiczną płaskorzeźbę – Drzewo Jessego, obrazujące genealogię Chrystusa – jest to obiekt dziedzictwa kulturowego wyróżniający się w skali europejskiej, ze względu na formę płaskorzeźby (w Polsce w formie rzeźbiarskiej – jako pełna rzeźba występuje w ołtarzu Wita Stwosza w Krakowie).

Posługę duszpasterską w parafii pełnią:
Ks. Dziekan prob. kan. mgr Grzegorz Suchomski
Ks. Rezydent Andrzej Fryc
Ks. Wik. mgr Piotr Szymczak
Ks. Wik. mgr Adam Pałys
proboszcz

 
Rachunek bankowy parafii do wpłat na renowację kościoła prowadzony jest przez

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Choszcznie

Nr rachunku: 08 8359 0005 0000 3072 2004 0102