Życzenia Ks. Abp. Metropolity

„Boże, miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją Rodzicielkę, Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matką, spraw, aby za wstawiennictwem miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci, i pociągał do siebie wszystkie narody…” (Kolekta, NMP Matki Kościoła)

Życzenia Świąteczne
z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2022 r.

Umiłowani Bracia i Siostry, zarówno nasi diecezjanie jak też wszyscy Drodzy Goście, którzy tegoroczne Święta Paschalne przeżywacie na szczecińskiej ziemi.
Oto stajemy przy pustym Grobie Jezusa Chrystusa. To, co wydawało się końcem i tragedią, w blasku Zmartwychwstania nabiera nowego, pełnego znaczenia. Przenika i porusza nas wiadomość: Jezus żyje, pokonał cierpienie i śmierć! Zmartwychwstał! Wesoły nam dziś Dzień nastał!
Ta radość opromienia dziś nasze serca i umysły, staje się wyznacznikiem naszej drogi i naszych zmagań. Zmartwychwstały Pan nie pozostawia nas w tej dalszej drodze samych. Już z Krzyża zawierzył nas, jako Wspólnotę Kościoła, swojej Bolesnej Matce – Maryi. Dlatego w tegorocznym świętym Czasie Zmartwychwstania, gdy tak wiele niewinnych serc ludzkich w Polsce, na Ukrainie, w Rosji, a także w tylu innych miejscach świata, doznaje cierpienia, stajemy wszyscy razem, jako Uczniowie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, jako jedna Boża Rodzina, także w naszym Archidiecezjalnym Wieczerniku. W tym szczególnym Roku Jubileuszowym, z głębi mijających Pięćdziesięciu lat duchowej Drogi Świętego Kościoła Szczecińsko -Kamieńskiego, wołamy jako synowie i córki Maryi, Matki Kościoła:
        Matko Miłosierdzia… uproś u Twego Syna łaskę Miłosierdzia dla wszystkich, którzy żyją w grzechu, z dala od Boga; którzy Go obrażają i lekceważą; łamią Jego przykazania i wyśmiewają Jego Naukę, niech zawrócą ze zgubnej drogi, a wtedy – opromienieni blaskiem Chrystusowego Zmartwychwstania – powrócą na drogę dobra, prawdy i życia.
         Pociecho migrantów… miej w opiece wszystkich przybyłych na naszą ziemię; uciekających przed przemocą agresora i złem wojny, dotkniętych skutkami grzesznych decyzji ludzi bezbożnych, niech pośród nas otrzymają balsam miłości na wojenne zranienia, ukojenie skołatanych serc, a w świętym czasie Wielkiej Nocy niech poczują, że w tajemnicy Wiary przenika ich Nadzieja i ogarnia Miłość. Niech poczują się jak jedna rodzina Dzieci Boga i dzieci Kościoła.
         Królowo pokoju… wyjednaj u twego Syna, Księcia Pokoju, łaskę pokoju dla całego świata, szczególnie w Ukrainie. Niech ustaną tam wszelkie walki i przemoc, niech umilkną wybuchy i zgaśnie ogień zniszczenia; uproś opamiętanie dla zło czyniących, dla siewców gwałtu i śmierci.
          Królowo Polski… niech nasza Ojczyzna opromieniona będzie blaskiem Paschalnej Światłości Chrystusa Zmartwychwstałego, niech wszyscy Polacy uznają szczerze Twojego Syna za Pana i Króla, niech wyjdą z mroków grzechu i śmierci, niech budują cywilizację życia i miłości, dobra i piękna, pokoju i szczęścia.
          Matko Kościoła… Twój Syn, Zmartwychwstały Bóg, Zwycięzca grzechu i śmierci, cierpienia i łez, beznadziei i smutku, powierzył nas Tobie z wysokości krzyża, uczynił nas Twoimi synami i córkami. Kiedy, jako Kościół Szczecińsko-Kamieński, świętujemy Jubileusz 50-lecia naszej Diecezji, a wraz z całą metropolią także 30-lecie Archidiecezji, pragniemy na nowo zawierzyć się Tobie – naszej Matce i Patronce. Prosimy, abyś jako najlepsza i najczulsza z Matek opiekowała się Świętym Kościołem nad Odrą i Bałtykiem, Ludem wiernym, pozwalając zwyciężać wszystko, co oddziela od Twego Syna, co jest przeszkodą i barierą naszego zbawienia i życia wiecznego w Chrystusie.

Umiłowani!

Na tegoroczny, trudniejszy nieco Czas Paschalny, życzę Wam Mocy, którą może dać tylko Chrystus Zmartwychwstały; Światła, które opromieni każde Wasze działanie; Nadziei, która nigdy w Was nie zagaśnie oraz Miłości, która pomoże Wam przezwyciężyć wszelkie trudności i cierpienia.
W Waszych sercach i na drogach Waszego życia spotkajcie Zmartwychwstałego Pana, który niech będzie teraz i po wszystkie czasy Panem i Królem Waszego życia! Maryja, Ta, która pozostała z Apostołami i czuwała w Wieczerniku, Matka Kościoła, niech także w naszych czasach czuwa nad Kościołem Świętym i wszystkimi swoimi córkami i synami!
Życzę wszystkim Wam błogosławionego świętowania w Bożym Pokoju.
Chrystus Zmartwychpowstał!
Prawdziwie powstał! Alleluja!

+ Andrzej Dzięga
Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński
Szczecin, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, 17 kwietnia 2022 r