Projekt

Projekt nr RPZP.04.01.00-32-2018/17-00

„Przywrócenie dawnej świetności kościoła parafialnego
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie”

W grudniu 2017 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie nr RPZP.04.01.00-32-2018/17-00 – tytuł projektu „Przywrócenie dawnej świetności kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie”.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich obejmujących:

  • Roboty przygotowawcze w zakresie zagospodarowania terenu
  • Roboty murarskie – ściany fundamentowe i cokół z kamienia
  • Roboty elewacyjne – elewacja ceglana
  • Naprawa i konserwacja dachów – dachy nawy głównej i prezbiterium
  • Naprawa i konserwacja dachów – dach nad zakrystią i wieżyczki boczne
  • Roboty w zakresie ochrony powierzchni – konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej
  • Ochrona odgromowa

Projekt jest realizowany w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Pliki do pobrania:
Parafia Choszczno Zapytanie Ofertowe – dodano 27/12/2017
Przedmiar.pdf – dodano 27/12/2017
Projekt.zipdodano 27/12/2017